Giới thiệu

 • Công ty cổ phần Khoa học sản xuất Công nghệ sinh học và Môi trường tiền thân là Liên hiệp Khoa học sản xuất công nghệ sinh học và môi trường . Thành lập theo QĐ số 202 ngày 01 tháng 03  năm 2002 do Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam)

  Một số nhiệm vụ chính:
  + Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học vào việc khai thác, chế biến tài nguyên động thực vật.
  + Hoàn thiện công nghệ, thiết bị thuộc các lĩnh vực chuyên ngành vi sinh, hoá hữu cơ, Hoá dược, hợp tác liên kết với các tổ chức khoa học công nghệ, các tổ chức kinh doanh trong và ngoài nước để huy động tiềm lực trí tuệ, vốn nhằm đưa nhanh các kết quả khoa học công nghệ vào sản xuất và dịch vụ phục vụ đời sống xã hội.
  + Triển khai các dự án sản xuất và sản xuất thử nghiệm từ kết quả khoa học của Viện Công nghệ sinh học và các đơn vị trong Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tạo ra các sản phẩm mới, sản xuất thử các chế phẩm sinh học, giống cây trồng, vật nuôi và vật liệu có giá trị kinh tế cao phục vụ các ngành nông lâm ngư nghiệp và xử lý môi trường.
  +  Triển khai sản xuất kinh doanh các loại sinh phẩm, dược phẩm, chế phẩm sinh học phục vụ nông lâm ngư nghiệp và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
  +  Làm cầu nối chuyển giao công nghệ và các dịch vụ KH-KT của Viện Công Công nghệ Sinh học với thực tiễn.
  + Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, giám định, phân tích các chỉ tiêu di truyền sinh học và hóa học, đánh giá tác động môi trường và các dịch vụ khác theo qui định của Nhà nước.
  + Đào tạo, huấn luyện kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và môi trường.
  + Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị khoa học.  Lĩnh vực kinh doanh
  + Chuyển giao Công nghệ và thiết bị.
  + Kinh doanh thiết bị vật tư khoa học kỹ thuật.
  + Thực hiện các dịch vụ phân tích, tư vấn, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học và môi trường.
  + Kinh doanh sản xuất các sản phẩm khoa học: sản phẩm sinh học phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp và y dược