Nghiên cứu khoa học

Đề tài dự án cấp nhà nước

Cập nhật: 19/11/2013

Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm sinh vật đối với kháng phòng bệnh thối rễ cho cây cà phê, bông vải vùng Miền Trung Tây ...

[Chi tiết...]

Các hướng nghiên cứu khoa học

Cập nhật: 19/11/2013

Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất các chế phẩm xử lý phụ phế phẩm nông nghiệp làm phân bón cho cây trồng, xử lý môi trường nuôi trồng thủy ...

[Chi tiết...]

Danh mục các công trình đã công bố

Cập nhật: 19/11/2013

Các đề tài, các công trình nghiên cứu được công bố của Công ty cổ phần khoa học sản xuất công nghệ sinh học và môi ...

[Chi tiết...]

Bệnh rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo

Cập nhật: 20/11/2013

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về các yếu tố nguy cơ gây bệnh rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo (PRRS)
Sáng ngày 17-6, hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai đã đồng ý nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa ...

[Chi tiết...]