Logo
  • 0 Giỏ hàng
Các hướng nghiên cứu khoa học
18/07/2022
+ Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất các chế phẩm xử lý phụ phế phẩm nông nghiệp làm phân bón cho cây trồng, xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
+ Nghiên cứu vi sinh vật xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất trồng
+ Nghiên cứu vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất chế phẩm phân bón đối kháng vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng
+ Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật và thực vật trong sản xuất chế phẩm chức năng: các sản phẩm tăng cường miễn dịch, tăng sứ đề kháng ức chế tế bào ung thư, hổ trợ chức năng gan mật, men tiêu hóa…
+ Nghiên cứu sản xuất chế phẩm probiotic trong chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và vacxin cho gia cầm.
Tags
0437568261