Logo
  • 0 Giỏ hàng
Ứng dụng công nghệ vi sinh đa chủng sản xuất phân hữu cơ vi sinh POLYFA phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng duyên hải Nam Trung Bộ
18/07/2022
Dự án "Ứng dụng công nghệ vi sinh đa chủng sản xuất phân hữu cơ vi sinh POLYFA phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng duyên hải Nam Trung Bộ". Dự án thực hiện từ tháng 8/2005 đến tháng 8/2007. Cơ quan chuyển giao công nghệ là Liên hiệp  Khoa học sản xuất công nghệ sinh học và môi trường (thuộc Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) nay là Công ty cổ phần Khoa học sản xuất Công nghệ sinh học và Môi trường. Dự án được thực hiện với những mục tiêu cơ bản sau:

- Ứng dụng công nghệ sinh học (vi sinh đa chủng) để xử lý phế thải của công nghiệp chế biến đường, cồn, rượu, mì, dứa và rác thải hữu cơ, tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương làm phân bón hữu cơ vi sinh dùng cho cây trồng và bảo vệ môi trường sinh thái;

- Đào tạo một đội ngũ cán bộ công nghệ, công nhân kỹ thuật triển khai thực hiện dự án và những người nắm được kỹ thuật canh tác nông nghiệp mới phục vụ tại địa phương cơ sở.

- Tăng cường nhân rộng các mô hình sử dụng phân hữu cơ vi sinh góp phần thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hữu cơ ở tỉnh và các tỉnh lân cận.
Kết quả dự án đã đầu tư được hệ thống thiết bị nhân giống men vi sinh, các thiết bị phòng KCS và với 12 quy trình công nghệ được chuyển giao đã tổ chức sản xuất được hơn 1.000 tấn phân vi sinh Polyfa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp các tỉnh vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên (sản phẩm của dự án là Phân POLYFA CF (1-3-1) và Phân POLYFA CFM (3-3-3); đồng thời dự án đã đào tạo được 6 cán bộ công nghệ, 10 công nhân kỹ thuật, 03 cán bộ quản lý điều hành. Đã tổ chức xây dựng các mô hình khảo nghiệm sử dụng phân bón vi sinh Polyfa trên 4 đối tượng cây trồng là cây mía, cây lúa, cây rau màu và cây lâm nghiệp; tham gia vào dự án là 3 HTX thuộc huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định, 1 lâm trường và 120 hộ nông dân; Đất nông nghiệp huy động là 18 ha trong 2 vụ (2 năm); tổ chức 4 đợt hội thảo đầu bờ, tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón vi sinh Polyfa trên các đối tượng cây trồng, hội nghị khách hàng; tham gia có 150 người. Kết quả sử dụng phân vi sinh Polyfa cho thấy năng suất cây trồng tăng bình quân từ 5% - 10%/vụ; chất lượng sản phẩm hàng hóa được nâng lên đáng kể; đặc biệt là thành phần cơ giới đất nông nghiệp được cải thiện rõ rệt. Sản phẩm phân vi sinh polyfa do Công ty sản xuất từng bước được người nông dân đưa vào sử dụng rộng rãi cho các đối tượng cây trồng.

Phát huy kết quả dự án, đến nay công suất nhà máy được nâng lên 10.000 tấn/năm; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững ở Bình Định và vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Nguồn tin: Sở KH và CN Bình Định
Tags
0437568261